• Adana
  • Ankara
  • İstanbul
  • 22 Ekim 2019
  • 10:23
 
MEMUR VE EMEKLİNİN KADERİ HAKEM KURULU’NUN ELİNDE Toplu Sözleşme görüşmelerinin uzlaşmayla sonuçlanmaması üzerine bir açıklama yapan Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, memur ve emeklinin kaderinin Hakem Kurulu’nun eline kaldığını söyledi.

Çoğunluğunu atanmışların oluşturduğu Hakem Kurulu’nun memur ve emeklinin lehine karar
vermelerinin zor olduğunu belirten Necip Taşkın, açıklamasında şunları söyledi:
“2020-2021 yıllarını kapsayan V. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinden beklenen sonuç
çıkmadı. Hükümet, memur ve emekliye bekledikleri teklifi getirmediği gibi çözülmesi umulan
sorunlar da hiç gündeme gelmedi. Hükümetin, mevcut ekonomik durumu hiç dikkate
almadığı, memur ve emeklinin durumunu düzeltecek bir teklif yapmadığı görülmektedir. Bu
şartlar altında kamu çalışanlarının hem iş hem de sosyal yaşamlarının daha da zorlaşacağı
anlaşılmaktadır. Hükümetin, TÜİK’in enflasyon verilerini ve gelecek yıllar enflasyon
tahminlerini bile dikkate almadığı görülmüştür. Kamu işvereninin bu yaklaşımı iyi niyetten
uzaktır. Bu yaklaşım sorun çözmekten ve kamu çalışanları ve emeklilerin insanca
yaşayabilmesini sağlayacak geliri sağlamaktan çok uzaktır. Zira enflasyon artmakta, iğneden
ipliği kadar her şeye zam yapılırken memur ve emeklinin yaşama koşullarının
iyileştirilmemesi için feragatte bulunmaktan çekinen hükümetin tavrı anlaşılamamaktadır. Her
zaman olduğu gibi yine kamu çalışanları ve emeklilerinin feragatte bulunmaları
beklenmektedir. Bunun kabul edilmesi beklenemez.
Kamu çalışanları ve emeklilerin beklentileri karşılanamıyorsa ve hükümet kendi inisiyatifini
kullanmak istiyorsa toplu sözleşme görüşmelerine gerek yok! Özellikle sağlık çalışanlarının
beklentileri ve verilen sözler hava da kaldı. Aile ve çocuk yardımı, döner sermayenin
emekliliğe yansıtılması, 3600 ek gösterge, fazla çalışma ücreti, vergi diliminin sabitlenmesi,
sözleşmelilere kadro verilmesi, yardımcı hizmetli konusu, kamu çalışanlarına bayram
ikramiyesi vb. konuların gündeme gelmemesi ve yetkili sendika tarafından da bu konuların
görüşülmesi için ısrar edilmemesi, kamu çalışanları ile emeklinin haklarının toplu sözleşme
masasında bırakılacağının anlaşıldığını göstermektedir.
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Toplu Sözleşme görüşmeleri, kamu çalışanlarının
sorunlarının çözüleceği, beklentilerinin karşılanacağı bir görüşmedir. Burada yapılan
görüşmeler de ciddiyet beklenir. Beklentilerin karşılanması ve çalışanların huzuru, mutluluğu,
refahı ve geleceğine güvenle bakabilmesi için gerekli adımların atılması beklenir. Bu
adımların atılarak beklentilerin karşılanması sağlanamıyor ve müzakere yapılamıyorsa, yetkili
sendika olarak bu beklentilerin müzakere edilmesi sağlanamıyorsa ve hükümetin, sendika
temsilcilerine “memur” gözüyle bakıp dayatma da bulunuluyorsa bunun ismi toplu sözleşme
olamaz. Tarihte böyle bir örneği bulunmayan bu görüşmenin kamu çalışanları ve emeklileri
için hiçbir anlamı da olamaz. Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin beklentileri
karşılanamıyor, huzuru, mutluluğu ve refahı sağlanamıyor ve geleceğine ümit ve güvenle
bakması sağlanamıyorsa yetkili sendikanın sorgulanması şarttır.
Her zaman söylediğimiz gibi tekrar ediyorum: Sendikanı sorgula, geleceğini karatma.”


Yorumlar (1)
    Google