• Adana
  • Ankara
  • İstanbul
  • 04 Nisan 2020
  • 14:35
 
ÇULHAOĞLU DİŞHEKİMLERİ MAĞDUR EDİLMESİN İyi Parti Adana Milletvekili Dt.Mehmet Metanet Çulhaoğlu; Vatani görevlerini yaparken Milli Eğitim Bakanlığında eksik kadroyu tamamlayan ve özlük haklarını kaybetmeyen öğretmenlerimiz gibi diş tabiplerimizinde asker alma işlemlerinde devlet hizmet yükümlüsü olarak devlet hastanelerinde görev yapabilmeleri amacıyla18 şubat 2020 tarihinde TBMM’ye kanun değişiklik teklifi verdi

İyi Parti Adana Milletvekili Dt.Mehmet Metanet Çulhaoğlu; Vatani görevlerini yaparken Milli Eğitim Bakanlığında eksik kadroyu tamamlayan ve özlük haklarını kaybetmeyen öğretmenlerimiz gibi diş tabiplerimizinde asker alma işlemlerinde devlet hizmet yükümlüsü olarak devlet hastanelerinde görev yapabilmeleri amacıyla18 şubat 2020 tarihinde TBMM’ye kanun değişiklik teklifi verdi

    25/06/2019 tarih ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 10 ve 13’üncü maddelerindeki Öğretmenler ve Tabipler gibi  meslek grupları Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca her celp ve/veya atama döneminde müştereken belirlenecek yer ve miktarda yedek subay aday adayı silahaltına alınmakta iken, Diş Hekimliği Fakültelerinden mezun olan Diş Tabiplerimiz adıgeçen kanundaki meslek grupları arasında yer almadığından yedek subay aday adayı olarak silahaltına alınmamakta ve bu haktan mahrum bırakıldıkları için özlük hakları açısından kayıplar yaşamaktadır.

    Türk Dişhekimleri Birliği verilerine göre; Türkiye’de 2020 yılı itibariyle 67’si Devlet Üniversitesi, 26’sı Vakıf Üniversitesi olmak üzere toplam 93 Dişhekimliği Fakültesinden 66’sında eğitim verilmekte olup, bu fakültelere 2020 yılında verilen kontenjan sayısı 6.421’e ulaşmıştır. 5 yıl boyunca maliyetli ve zorlu bir eğitim alarak mezun olan yüzlerce Diş Tabibimiz özellikle son 10 yılda insangücü planlamasının yapılmaması sebebiyle istihdam hususlarında mağdur olmaktadır. Bu mağduriyetlerin üzerine birde Milli Savunma Bakanlığında ihtiyaç olmasına rağmen silahaltına alınmada yedek subay olarak alınmamaları Diştabiplerimizi mağdur etmiştir.

    Ülkemizin il merkezine uzak olan birçok ilçe devlet hastanelerinde diş tabibi açığı bulunduğu için vatandaşlarımız ağız ve diş sağlığı hususlarında tedavi hizmeti alabilmek için kilometrelerce yol katederek hem maddi yönden hemde sağlıkları açısından mağdur edilmektedir. İşte Diş Tabiplerimizin yedek subay aday adaylığı sonrası yedek subay olarak Devlet hizmet yükümlülüğünü ilçe devlet hastanelerinde yerine getirmeleriyle hem vatandaşımızın hemde Diş Tabiplerimizin sorunları bir nebze olsun çözümlenmiş olacaktır.

    Anayasanın 56 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında da “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” hükmü ile belirtilen tüm vatandaşlarımızın ağız ve diş sağlığı hizmeti alabilmelerinden mahrum bırakmadan mağdur etmemek için, İnsangücü planlaması yapılmadan Üniversitelerde açılan kontenjanlarla sayılı her gün çoğalarak artan fakat istihdam edilmeyen Diş Tabiplerimizin bir nebzede olsa sorunlarının çözümlenebilmesi  ile Ülkemizin diş tabibi ihtiyacına katkı sağlayabilmesi amacıyla 7179 sayılı Askeralma Kanununun 13 üncü maddesindeki Tabipler unvanına Diş Tabibi unvanının da eklenerek değişiklik yapılması amaçlanmıştır.dedi.


Yorumlar (1)
    Google