• Adana
  • Ankara
  • İstanbul
  • 20 Ekim 2019
  • 03:01
 
Adana Kent Sorunları sempozyumu KENT- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Adana Kent Sorunları Sempozyumu 15-16 Mart tarihlerinde Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

KENT- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Adana Kent Sorunları Sempozyumu 15-16 Mart tarihlerinde Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

TMMOB Adana İKK Sekreteri Erol Salman, yaptığı yazılı açıklamada, 15-16 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan “Adana Kent Sorunları Sempozyumu-IV”nun temasının “Kentleşemeyen Adana” olarak belirlendiğini söyledi.

ŞEHİRLER YAŞANMAZ HALE GETİRİLDİ

Mevcut olanın yakılıp yıkıldığı, kamusal alanları özel kullanıma açmanın formülü olan ve her türden imar planlarının çöpe atılarak yerine parçacı, revizyon planlarının ve kentsel dönüşüm planlarının uygulandığı projeler ile kentlerin rant ekonomisine kurban edildiğini ifade eden Salman, marka kentler yaratma adı altında şehirler yaşanmaz hale getirilmiştir, dedi.

Artan motorlu araç trafiği ile “yayalara değil araçlara öncelikli kent merkezlerinin” yarattığı olumsuzluklar sonucunda gürültü, görüntü ve hava kirliliği ile azalan yaşam kalitesi kentlerin önemli sorunu olduğuna vurgu yapan Salman, “Adana, ne geçmişten devraldığı plansızlık, yetersiz ulaşım ve altyapı sorunları ile temel kentleşme prensiplerini çözebilmiş ne de yakın gelecekte bu sorunları çözebilecek vizyona sahip görünmektedir.

Tarihinden beri üreten bir kent olan Adana; merkezi hükümetlerin uygulaya geldikleri ranta dayalı ekonomi politikaları sonucu can damarları kesilmiş tarımı ve sanayisi gerilemiş, nihayetinde çeşitli gelişmişlik ve yaşam kalitesinde sıralaması hep gerilere düşmüştür.”

KENTE ENTEGRE OLAMAYAN DEMOGRAFİK YAPI

Kentin temel teknik altyapısının çözülemeyişinin, kentten nitelikli göçün artmasını sağlarken beraberinde kente entegre olamayan niteliksiz bir demografik yapı ortaya çıkardığını kaydeden Salman açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Büyük köy görünümünden kurtulma iddiası ile oluşan yapılaşma, yüksek yoğunluklu kişiliksiz ve kimliksiz bir kent estetiği oluştururken, son yıllardaki kentsel dönüşüm veya yerinde dönüşüm çalışmaları da geleneksel kent kimliğini yok etmiştir.

Adana maalesef farklı sınıfsal aidiyetleri olan sakinlerinin ihtiyaçlarına ve birbirleriyle ilişkilerine göre dönüşmek ve değişmek zorunda olduğunu hissedemeyecek kadar kentleşme olgusunu yakalayamamış,  bölünmüş bir kenttir.”

​Sözü olan, gören, yazan, çizen herkesi sempozyuma güç ve destek vermeye çağıran Salman, sempozyumda “Enerji ve Sanayii”, “Kent ve Çevre”, “Kent Yaşamı ve Ekoloji”, “Tarihi Çevre, Koruma ve Değişim”, “Planlama ve Kentleşme”, “ Kent Kültürü ve Kent Sosyolojisi”, ”Ulaşım Altyapı ve Mühendislik” konulu oturumlar ile “ Önceki Sempozyumlarımızda Ne Sunduk Şehrimizde Neler Oldu”, ”Kentsel Dönüşüm” ve  “Belediye Başkanları Konuşuyor” başlıklarında paneller yapılacağını belirtti.

 


Yorumlar (1)
    Google