• Adana
  • Ankara
  • İstanbul
  • 25 Mayıs 2019
  • 18:29
 
MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATI 04 Ekim 2018, Perşembe
Meryem ÇELİK
Meryem ÇELİK
merve

İnsanlık tarihine bakıldığında, Laiklik milli egemenlik mücadelesi içinde ortaya çıkmıştır.
Kurtuluş savaşıyla bağımsızlığımızı kazandık, Atatürk devrimleri ile Laik bir cumhuriyet olduk, Laiklik bugün de milli egemenliğin olmazsa olmaz şartıdır.
Atatürk’ süz bilimi rehber edinmeyen, din referanslı eğitim gençliğimizi de geleceğimizi de karanlığa götürür.
Eğitimin birliği temel rehber kabul edilmelidir.
Laiklik milli egemenliğin en önemli ilkesidir, eğitim bilime dayalı olarak planlanmalıdır.
Okul öncesi eğitim özendirilmeli ve kesinlikle parasız olmalıdır.
Eğitim ana okuldan başlayarak, kesintisiz ve zorunlu 12 yıl olmalıdır.
Orta öğretim çok programlı şekilde düzenlenmeli, güçlü bir rehberlik sistemi altında, öğrencilerin yetenek ve eğilimleri izlenmelidir.
Öğrenciler istedikleri ve başarılı olabilecekleri alanlara ait lise türevine yönlendirilmeli.
Bütün eğitim-öğretim kademelerinde sanat, kültür ve spor etkinliklerine özel önem verilmelidir.
Tüm özel okullar ve özel üniversiteler kamulaştırılmalı, eğitimin birliği yasası içerisinde, milli bilimsel eğitim verilmelidir.
Üniversiteye giriş merkezi sınavla değil, öğrencinin yetenek ve eğilimlerine göre belirlenerek yerleşmeleri sağlanmalıdır.
Ayrıca öğretmenlik mesleği başarılı, yetenekli ve istekli gençlerimize açık tutulmalı, öğretmen yetiştirmede mutlaka plan ve program yapılmalıdır.
Bilimsel eğitime ayrılan bütçe yeterli miktarda olmalı, kısıtlama yapılmamalı, okullarımız çağın gerektirdiği koşullarda donatılmalıdır.
İşte bu ve benzeri imkanlar yaratıldığında, görülecek ki fikri hür, vicdanı hür nesiller yetişecek vatanımıza, milletimize yararlı olacaklardır.