• Adana
  • Ankara
  • İstanbul
  • 20 Ağustos 2019
  • 02:01
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin KOCA tarafından Anayasanın 98’ inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ ncı ve 99’ uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bir önceki dönem Adana Tabip Odası (ATO) Başkanlığı yapan ve halen ATO Yönetim Kurulu üyesi olan Dr. Ali İhsan Ökten İtalya’nın Bologna şehrinde yapılacak Skolyoz cerrahisi toplantısına katılmak üzere Atatürk Havaalanı dış hatlardan çıkış yaparken pasaportuna el konulmuştur ve yurtdışına çıkışı engellenmiştir. Dr. Ali İhsan Ökten’in verdiği bilgiye göre kendisi hakkında süren veya sonuçlanmış herhangi bir dava yoktur. Ökten’in pasaportuna el konulması kararının yaklaşık 1,5 yıl önce alındığı kendisine belirtilmiş fakat bu süre içerisinde kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır. Bugüne kadar kendisinin ve avukatının yaptığı girişimler sonucu pasaportuna hangi kurum tarafından, neden yasak getirildiğine dair bir bilgi ise edinememiştir.

 

Bu bağlamda:

 

  1. Dr. Ali İhsan Ökten’in pasaportuna el konulmasının yasal gerekçesi nedir?
  2. Ökten’in pasaportuna el konulması kararı hangi kurum tarafından verilmiştir?
  3. Ökten’in pasaportuna el konulması kararının 1,5 sene önce alındığı iddiası doğru mudur? Doğru ise neden karar kendisine tebliğ edilmemiştir?
  4. Ökten’e pasaportu ile ilgili kendisine tebliğ yapılmadığı için yaşadığı mağduriyet nasıl giderilecektir?

 

 


Yorumlar (1)
    Google