• Adana
  • Ankara
  • İstanbul
  • 18 Ocak 2019
  • 16:57
 
Ç.Ü’de dekanlara “Kurumsal Akreditasyon Eğitimi” 2018 Ocak itibariyle Yüksek Öğretim Akreditasyon Kurulu tarafından tescil edilerek göreve başlayan İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu(İLEDAK) tarafından İletişim Fakültesi Dekanlarına, İletişim alanlarındaki programların dış değerlendirmesi ve akredite edilmesine yönelik süreçler hakkında eğitim verildi.

Ç.Ü’de dekanlara “Kurumsal Akreditasyon Eğitimi”

2018 Ocak itibariyle Yüksek Öğretim Akreditasyon Kurulu tarafından tescil edilerek göreve başlayan İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu(İLEDAK) tarafından İletişim Fakültesi Dekanlarına, İletişim alanlarındaki programların dış değerlendirmesi ve akredite edilmesine yönelik süreçler hakkında eğitim verildi.

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi ev sahipliğinde yapılan 26. İletişim Fakültesi Dekanlar Konseyi (İLDEK) toplantısı nedeniyle bir araya gelen İletişim Fakültesi Dekanları ve bazı dekan yardımcısı/temsilcilerine, Kurumsal Akreditasyon Eğitimi” konulu Çalıştayda İLDEK ve İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği) Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz ve İLEDAK üyesi Prof. Dr. Süleyman İrvan tarafından geniş kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

 

KATILIMCILARA BELGE VERİLDİ

Türkiye’deki çeşitli İletişim Fakültelerinin yanı sıra, bazı Türk Cumhuriyetleri ve Kıbrıs Üniversiteleri İletişim Fakülteleri Dekanlarının ve temsilcilerinin, ayrıca İLEDAK Başkanı Prof. Dr. Hülya Yeğnin de katıldığı tüm gün süren interaktif eğitim sonucunda katılımcılara katılım belgesi verildi. 

 

AKREDİTASYON SÜREÇLERİNE 30 LİSANS PROGRAMI BAŞVURU YAPTI

“İLEDAK’ın kuruluş amacının ve faaliyetlerinin hedefinin, iletişim alanlarındaki yükseköğretim programlarının kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak veYükseköğretim Kalite Kurulu’nun 2016 yılında yayınladığı Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kuralları çerçevesinde Avrupa Yükseköğrenim Alanı için belirlenen ESG2015 standartlarına uyumu sağlamak” olduğunu belirten Prof. Dr. Aysel Aziz, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan İletişim Fakülteleri bünyesindeki akreditasyon süreçlerine toplam 30 lisans programının başvuru yaptığını ve önümüzdeki yıllarda yine İLAD bünyesinde yapılandırılmış olan İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu’nun önlisans ve lisansüstü programların akredite edilebilmesine yönelik tescil belgesi alınması yönünde çalışma yapılacağı bilgisini verdi.

 


Yorumlar (1)
    Google