• Adana
  • Ankara
  • İstanbul
  • 20 Ağustos 2019
  • 02:00
 
Ayhan Barut, Milli Emlak'ı sordu CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Osmanlı'dan bugüne dek Maliye Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanmasını Meclis gündemine taşıdı

Milli Emlak'ta yaşanan sorunlar Meclis gündeminde

KENT - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, Maliye Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanmasını ve kurumda yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıyarak çözüm bulunmasını istedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na soru önergesi sunan Ayhan Barut, "Osmanlıdan günümüze kadar her dönem Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapmış köklü bir kuruluşumuz olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü hangi gerekçeler düşünülerek Maliye Bakanlığından alınıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanmıştır?" diye sordu.  "MİLLİ EMLAK DEVLET YÖNETİMİ İÇİN STRATEJİK BİR KURULUŞTUR" Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün devlet yönetiminde stratejik ve önemli bir unsur olduğunu anımsatan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları kaydetti:"Osmanlı İmparatorluğu zamanında, milli emlak ile ilgili işler gelir servisleri tarafından yürütülmüş ve 1909 yılında Maliye Nezaretine bağlı Emlak-i Emiriye Müdüriyeti kurulmuştur. Cumhuriyetin kurulması sonrasında bu müdürlüğün adı Emlak-i Milliye Müdürlüğü olmuştur. 1929 yılında çıkarılan 1452 sayılı kanunla Maliye Bakanlığı'na bağlı bu idarenin adı bu defa Milli Emlak Müdürlüğü olarak değiştirilmiş, 1942 yılında 4286 sayılı kanunla Milli Emlak Umum Müdürlüğü'ne dönüştürülmüştür. Bu doğrultuda daha öncesinde illerde milli emlak şeflikleri şeklinde örgütlenen idaremiz 1942'den sonra illerde milli emlak müdürlükleri şeklinde örgütlenmiştir. Günümüzde ise, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatı, milli emlak servisi, milli emlak müdürlüğü ve milli emlak daire başkanlığı şeklinde örgütlenmektedir. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Kocaeli il merkezlerinde defterdara bağlı milli emlak dairesi başkanlığı ve bu daire başkanlığına bağlı emlak müdürlükleri mevcuttur. Diğer 75 il merkezinde ise, defterdara bağlı milli emlak müdürlükleri bulunmaktadır. İlçelerde ise mal müdürlüklerine bağlı milli emlak servisleri mevcuttur." BU SORULARA YANIT İSTEDİ Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanması ve sonrasında ortaya çıkan sorunları Meclis gündemine taşıyan Ayhan Barut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanmasını istediği önergesinde şu sorulara yanıt verilmesini istedi:"Osmanlıdan günümüze kadar her dönem Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapmış köklü bir kuruluşumuz olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü hangi gerekçeler düşünülerek Maliye Bakanlığından alınıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır? Devlet yönetiminde oluşan kurumsal arşiv, iş ve işlemlerin vatandaşın taleplerini karşılamada önemine dikkat edilmiş midir? Bu değişiklik illerde, ilçelerde görev yapan personelin hizmet vermesinde ve iş akışında hangi kolaylıkları ya da hangi zorlukları doğurmuştur? Bu konuda bir inceleme, değerlendirme yapılmış mıdır? Sonucu nedir? Kurumun tarihi geçmişi, oluşan kurumsal hafızanın muhafaza edilmesi, personelin iş ve işlemlerdeki tecrübesi ve halkımıza hızlı, kolay hizmet vermesi için tekrar Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanması gerekmektedir. Bu konuda bir tasarrufunuz olacak mı?"


Yorumlar (1)
    Google